Drukkerij

De drukkerij is opnieuw beperkt geopend.

Neem voor je drukwerk contact op met de infodienst via info@bocholt.be of 089 20 19 26.

Wat

De gemeentelijke drukkerij is beschikbaar voor alle Bocholter verenigingen en organisaties.

Het drukwerk mag niet strijdig zijn met de goede zeden, mag geen publiciteit voor private handelsbelangen bevatten en mag geen afbrekende kritiek inhouden op wereldlijke of geestelijke overheden of private personen.

Je kan het origineel binnenbrengen of deponeren in de ideeënbus aan de voorzijde van het gemeentehuis.
Of beter nog: breng het binnen op een digitale drager of e-mail het rechtstreeks door naar de drukkerij (voorlopig naar info@bocholt.be)..

 Meebrengen

  • document (liefst digitaal)

Kostprijs

Drukwerk in zwart/wit
– papier tot en met 80 gr
* formaat A4: 10 vellen met 1 bedrukte kant: € 0,35
                       10 vellen met 2 bedrukte kanten: € 0,50 
* formaat A3: 10 vellen met 1 bedrukte kant: € 0,50 
                       10 vellen met 2 bedrukte kanten: € 0,75 
– papier van 100 tot 180 gr
* formaat A4: 10 vellen met 1 bedrukte kant: € 0,60 
                       10 vellen met 2 bedrukte kanten: € 0,75 
* formaat A3: 10 vellen met 1 bedrukte kant: € 0,75
                       10 vellen met 2 bedrukte kanten: € 1,00 

Meerprijs voor drukwerk in ‘Full color’ – ongeacht de papiersoort
* formaat A4: 10 vellen aan 1 bedrukte kant: € 0,25
                       10 vellen aan 2 bedrukte kanten: € 0,50
* formaat A3 10 vellen aan 1 bedrukte kant: € 0,50
                      10 vellen aan 2 bedrukte kanten: € 1,00

Je kan enkel betalen via bankcontact.