Geluidsvergunning

Geluidsvergunning

Wat

Indien er op de activiteit elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, heb je afhankelijk van het geluidsniveau een geluidsvergunning nodig.

Geluidsnormering is geregeld door de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM). Muziekactiviteiten worden ingedeeld op basis van het geluidsniveau dat de organisator wil spelen. Er zijn 3 categorieën.

Categorie

Geluidsniveau

Flankerende maatregelen

Categorie 1

geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min

Geen

Categorie 2

geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

(≈ ‘piekniveau’ > 92 dB(A) en ≤ 102 dB(A) LA,slow,max)

Meten van geluidsniveau

Visuele indicatie van geluidsniveau

Categorie 3

geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

(≈ ‘piekniveau’ van 102 dB(A) LA,slow,max en meer)

Meten en registreren van geluidsniveau

Visuele indicatie van geluidsniveau

Gratis oordopjes ter beschikking stellen

Achtergrond

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 …) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers …) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif of optreden in een zaal of een tent, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, …

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken. Zo staat er bijvoorbeeld in het algemeen Strafwetboek een regel die zegt dat je geen storend ‘nachtlawaai’ mag maken. De politie kan deze regel altijd inroepen als er klachten zijn. Hetzelfde geldt voor de regelgeving over burenhinder uit het Burgerlijk Wetboek.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat de oren van je publiek en medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar: zwaar beschadigde trilhaartjes in je oren worden niet hersteld en zijn ook niet te herstellen met een medische ingreep. Wie geregeld wordt blootgesteld aan te hoge volumes loopt bijna zeker schade op, vaak zonder het te voelen of te weten. Een verminderd gehoor of tinnitus (permanente oorsuizingen) zijn het resultaat.

Voor wie

Je organiseert een evenement.

Hoe aanvragen

De toestemming voor een afwijking van de geluidsnormen vraag je aan het college van burgemeester en schepenen. Dien je aanvraag in bij het feestloket.

 

Kostprijs

Gratis