Vergunning aanplakking

Vergunning aanplakking

Wat

Het gemeentebestuur wil een mogelijke wildgroei van publiciteitsborden in het straatbeeld, inclusief het privaat domein, binnen de perken houden.

Je mag enkel publiciteitsborden plaatsen na goedkeuring van het gemeentebestuur.

Waar

Het reglement ‘aanplakken en aanbrengen van publiciteit’ geldt enkel voor het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen.

Voor het plaatsen van publiciteitsborden langs gewestwegen heb je een bijkomende toestemming nodig van het Agentschap Wegen & Verkeer. Er lopen vier gewestwegen door Bocholt:

 • N73: Grote Baan (Peer – Bree)
 • N747: Steenweg op Kleine Brogel, Fabriekstraat, Lozerstraat
 • N76: Lozerheide, Hamonterweg
 • N76h: Breeërweg, Dorpsstraat, Brugstraat, Sportlaan

Voorwaarden

De volledige bepalingen kan je terugvinden in het reglement ‘aanplakken en aanbrengen van publiciteit’. Hou alvast rekening met de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend aankondigingen van tijdelijke evenementen van socioculturele, sportieve of commerciële aard, die op het grondgebied van Bocholt plaatsvinden komen in aanmerking voor een vergunning. Alle andere aankondigingen, bvb. van politieke aard, of voor manifestaties die niet in Bocholt doorgaan, zijn uitgesloten;
 • Het aantal borden wordt beperkt tot maximum 15 stuks;
 • De duur van de aankondiging bedraagt maximum 5 weken;
 • De borden moeten ten laatste drie dagen na de activiteit worden opgeruimd;
 • De borden hebben een maximale oppervlakte van 2,5 m2;
 • Elk afzonderlijk geplaatst aankondigingsbord zal duidelijk zichtbaar het bijgevoegde toekenningsvignet dragen met vermelding van de verantwoorde­lij­ke plaatser;
 • De borden mogen voetgangers en verkeer niet hinderen (minstens 0,75 m van de rand).  Ze mogen het uitzicht ­van verkeerste­kens of signalisatie evenmin belemmeren.  In de centra mogen geen borden noch andere attributen voor reclamedoeleinden geplaatst worden;
 • De borden moeten op afzonderlijke steunen bevestigd worden en mogen niet vast­gemaakt aan steunpalen van signalisatie, verlichtingspalen, bomen, e.d.;
 • De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden;
 • De plaatsing zal onder toezicht en na voorafgaandelijke samenspraak met de politie­diensten gebeuren.

Hoe aanvragen

Een vergunning voor het plaatsen van publiciteitsborden kan je aanvragen bij het feestloket.

Procedure

Na goedkeuring ontvang je de vergunning en 15 toekenningsvignetten die je op elk bord moet aanbrengen.

Kostprijs

Gratis