Vergunning vuurwerk

Vergunning vuurwerk

Wat

De Vlaamse overheid keurde op 26 april 2019 het ‘Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen’ goed. Sindsdien is het overal in Vlaanderen verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.

De burgemeester kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren.

Er is  in onze gemeente één uitzondering op deze regel: op oudejaarsavond van 23u00 tot nieuwjaarsnacht 01u00, heb je geen toelating nodig. 

Wens je buiten de eindejaarsperiode vuurwerk af te (laten) steken, dan heb je dus de toestemming van de burgemeester nodig. 

Voor wie

Je wil vuurwerk afsteken.

Hoe aanvragen

Je aanvraag dien je tijdig in bij het feestloket (minstens 10 werkdagen voor het afsteken). 

Kostprijs

Gratis