Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

Wat

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Lees wel de uitsluitingen na in de polis: gevechtssporten, zware verbouwingen, … zijn bijvoorbeeld niet gedekt.

Heb je onverhoopt een schadegeval, dan moet je zo snel mogelijk deze schade aangeven bij de verzekeraar. Je kan dit gemakkelijk doen via het online formulier van de verzekeraar.

  • Op de website van de verzekeraar kan je de procedure bij schade in detail nalezen en opvolgen.
  • Geef je schade online aan bij de verzekeraar

 

Voor wie?

De verzekering is gericht op organisaties voor wie een eigen verzekering afsluiten niet verplicht of minder evident is:

  • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk en zonder betaald personeel, geleid door minstens 2 personen, en niet verbonden aan een koepelvereniging
  • vzw’s die opstarten en nog geen rechtsperoonlijkheid hebben, of die deze minder dan 3 maand voor de aanvraag ontvangen hebben
  • vzw’s zonder personeel (personeel zien we als werknemers waarvoor je een DIMONA-aangifte doet)
  • Afdelingen van koepels, maar zij kunnen nog slechts specifieke activiteiten gratis verzekeren, aangezien hun koepel zelf al een verzekeringsplicht heeft.

In geval van een vereniging zonder winstoogmerk, moet de maatschappelijke zetel van de vrijwilligersorganisatie in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Lees na in het reglement of jouw organisatie in aanmerking komt. 

Hoe aanvragen

Het erkenningsnummer

Vanaf 1 april 2019 startte het steunpunt met vernieuwde voorwaarden en heb je een nieuw erkenningsnummer nodig. Een nieuwe erkenningsnummer kan je aanvragen via het digitaal loket.

De vrijwilligers verzekeren

Vrijwilligers verzekeren doe je via de website van Belfius Verzekeringen. Met je erkenningsnummer kan je activiteiten en het aantal vrijwilligers aanmelden. Opgelet: de activiteit moet minstens drie dagen vooraf aangemeld worden! Vrijwilligers zijn niet verzekerd als je de activiteiten niet vooraf doorgeeft, een erkenningsnummer alleen is niet voldoende!

Kostprijs

Gratis