Kadervorming en attesten voor jeugdwerkers

Kadervorming en attesten voor jeugdwerkers

Wat

Jeugdverenigingen kunnen kadervormingstrajecten aan jongeren aanbieden voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.

Op mijnkadervorming.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Het is dé plek voor jeugdverenigingen met een erkenning om cursussen en stageplaatsen bekend te maken.

Jongeren die een traject succesvol beëindigen kunnen zelf een attest afprinten via hun account op mijnkadervorming.be.

Voorwaarden

Volgende verenigingen kunnen vormingsprogramma’s inrichten voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk:

  • Gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
  • Gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen
  • Gesubsidieerde verenigingen informatie en participatie
  • Gesubsidieerde politieke jongerenbewegingen
  • Verenigingen met een bijzondere opdracht, zoals De Ambrassade, VVJ, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie.

Procedure

Verenigingen die kadervorming aanbieden, moeten bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen via het aanvraagformulier tot erkenning van een kadervormingstrajecten.

Deelnemers die een kadervormingstraject met succes hebben beëindigd, ontvangen een attest van de Vlaamse overheid. Dit attest is een bewijs dat de jongere over de nodige competenties beschikt om de rol van animator, hoofdanimator of instructeur op te nemen in het jeugdwerk.