Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad

2019 – 2020

Op 5 november 2019 legde de nieuwe kindergemeenteraad de eed af in het gemeentehuis. Tijl Vanhove werd na twee spannende stemrondes verkozen tot nieuwe kinderburgemeester voor schooljaar 2019-2020.

kindergemeenteraad 2019-2020
Kindergemeenteraad 2019-2020

De burgemeester, de schepen van Jeugd en de jeugdconsulent brachten in september een bezoekje aan het vijde en zesde leerjaar van de lagere scholen van Bocholt. Ze legden de werking van de kindergemeenteraad uit en maakten de leerlingen warm om zich kandidaat te stellen.

Net zoals vorig jaar werden er echte verkiezingen georganiseerd. Jeugdconsulent Joeri ging langs in alle lagere scholen met stemhokjes, stembriefjes, een stembus en rode potloden om te stemmen. 24 kinderen stelden zich kandidaat en voerden campagne in hun school.

De kindergemeenteraadsleden van 2019-2020:

  • De Driehoek Bocholt: Tijl en Arlando
  • De Brug Bocholt: Chadine en Gitte
  • De Boomhut Lozen: Sien en Skurta
  • De Geluksvlinder Reppel: Maud en Niel
  • De Vlieger Kaulille: Tijs en Lauren

Zij mochten de eed afleggen in het bijzijn van hun familie, vrienden, leerkrachten, uittredend kinderburgemeester Maité en oud-kinderburgemeesters. 

Uit deze groep moest er natuurlijk een nieuwe kinderburgemeester gekozen worden. Niet minder dan zeven raadsleden stelden zich kandidaat. Na twee stemrondes werd Tijl verkozen tot nieuwe kinderburgemeester.