Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad

De nieuwe kindergemeenteraad voor schooljaar 2021-2022 heeft de eed afgelegd. 

De burgemeester, de schepen van Jeugd en de jeugdconsulent brachten in september een bezoekje aan het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen van Bocholt. Ze legden de werking van de kindergemeenteraad uit en maakten de leerlingen warm om zich kandidaat te stellen.

Net zoals vorig jaar werden er echte verkiezingen georganiseerd. Jeugdconsulent Joeri ging langs in alle lagere scholen met stemhokjes, stembriefjes, een stembus en rode potloden om te stemmen. 24 kinderen stelden zich kandidaat en voerden campagne in hun school.

De kinderburgemeester 2021 – 2022:

  • Esli van De Vlieger in Kaulille werd verkozen als nieuwe kinderburgemeester.
  • Yunes van De Brug zal optreden als plaatsvervangend kinderburgemeester.

De kindergemeenteraadsleden van 2021-2022:

  • De Driehoek Bocholt: Ibe en Bauke
  • De Brug Bocholt: Yunes en Dunya
  • De Boomhut Lozen: Ajka en Lenn
  • De Geluksvlinder Reppel: Ferre en Imke
  • De Vlieger Kaulille: Esli en Caro

Zij mochten de eed afleggen in het bijzijn van hun familie, vrienden, leerkrachten en oud-kinderburgemeesters.