Subsidie voor topsport

Subsidie voor topsport

Voor wie

Bocholter zaalsportverenigingen en buitensportverenigingen

Voorwaarden

Je vereniging voldoet aan de algemene voorwaarden van art.3 van het subsidiereglement sport.

Bijkomend dien je ook te voldoen aan:

 • De zaalsportvereniging/buitensportvereniging beoefent een ploegsport
 • De zaalsportvereniging is actief in de hoogste afdeling van de betreffende federatie waarbij er minstens 5 verschillende competitieniveaus zijn.
 • De jeugdploegen van de buitensportvereniging zijn actief in de nationale afdeling/ amateurliga.

Hoe aanvragen

Subsidiëring

Subsidiebedrag : € 15.000,00 per club.

Verdeelsleutel:

 • De sportvereniging ontvangt een maximum bedrag van € 10.000,00 voor de jeugdploegen die actief zijn in competitieverband.
  • 1 jeugdploeg in competitie € 2.000,00
  • 2 jeugdploegen in competitie € 4.000,00
  • 3 jeugdploegen in competitie € 6.000,00
  • 4 jeugdploegen in competitie € 8.000,00
  • 5 jeugdploegen in competitie € 10.000,00
 • De sportvereniging ontvangt een maximum bedrag van € 5.000 voor de gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders.
  • 1 gekwalificeerde sportbegeleider € 1.000,00
  • 2 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders € 2.000,00
  • 3 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders € 3.000,00
  • 4 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders € 4.000,00
  • 5 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders € 5.000,00

Gekwalificeerde sportbegeleiders zijn personen in het bezit van:

 • Getuigschriften van de Vlaamse Trainerschool of vroeger uitgereikte getuigschriften van de Landelijke commissie Kadervorming en studenten op afgestudeerden of afgestudeerden LO.
  • VTS – Trainer A of Licentiaat/master LO: 200 ptn.
  • VTS – Instructeur B/Trainer B of regent/Bachelor LO: 150 ptn.
  • VTS – Initiator of student geslaagd voor 2de jaar Bachelor LO: 100 ptn.
  • VTS – Aspirant Initiator of student geslaagd voor 1e jaar Bachelor LO: 50 ptn.
 • Andere getuigschriften vermeld in de assimilatietabel van VTS.
  • Idem vorig punt.