Woningonderzoek bij klacht aan uw huurwoning

Woningonderzoek bij klacht aan uw huurwoning

Wat

Heb je klachten over de staat van de woning die je huurt, dan is het in eerste plaats belangrijk de gebreken duidelijk te melden aan de eigenaar (eerst mondeling en vervolgens via een aangetekend schrijven). Wanneer de eigenaar echter weigert de nodige werken uit te voeren, kan een woonkwaliteitsonderzoek gebeuren. Men dient dit aan te vragen bij de dienst Omgeving.

Tijdens dit woningonderzoek  door de gemeentelijke woningcontroleur wordt nagegaan of je woning veilig en gezond is en voldoende comfort heeft, zoals de Vlaamse Wooncode voorschrijft.

Voor het bouwgedeelte wordt de stabiliteit en de bouwfysica van dak, muren en draagvloeren beoordeeld. Voor het woongedeelte (interieur) wordt gekeken naar veiligheidsrisico’s (zoals elektrocutie- of CO-gevaar), gezondheidsrisico’s (zoals vocht, verluchting- en verlichtingsmogelijkheden) en wooncomfort (zoals goed werkend sanitair, verwarming en keuken).

Er wordt een technisch verslag opgemaakt en nagegaan of er voldoende gebreken zijn om de administratieve procedure ongeschikt-onbewoonbaar op te starten bij Wonen Vlaanderen. Na het onderzoek van Wonen Vlaanderen, kan een woning ongeschikt verklaard worden, bij stilzitten van de eigenaar. Indien er een ernstig veiligheidsrisico is voor de bewoner(s) kan de woning zelfs als onbewoonbaar worden beschouwd. Meer uitleg rond de procedure ongeschikt-onbewoonbaar, vind je hier.

Voor wie

  • Je huurt in Bocholt
  • Je vindt dat de kwaliteit van je huurwoning ondermaats is.

Voorwaarden

Je hebt een aangetekende brief naar de eigenaar of verhuurder geschreven, met de vraag om de aanwezige gebreken binnen een bepaalde (haalbare) termijn te herstellen. Je kunt een modelbrief downloaden op de website van de Vlaamse overheid om de eigenaar in gebreke te stellen. Voeg de brief samen met het bewijs van de aangetekende zending bij het aanvraagformulier voor een wooncontrole.

Hoe aanvragen

Je kan ons contacteren door:

  • het invullen van het meldformulier 
  • een afspraak te maken: dit kan op dinsdag en donderdag
  • ons te bellen.

Kostprijs

Gratis voor een bewoner/verzoeker.