Conformiteitsattest: garantie voor de kwaliteit van een huurwoning

Conformiteitsattest: garantie voor de kwaliteit van een huurwoning

Wat

Als je een woning of een appartement verhuurt in Vlaanderen, moet je ervoor zorgen dat de woning voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht, maar je kan aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. In principe blijft het attest 10 jaar geldig, ook als de woning van eigenaar verandert.

Aan de hand van een technisch verslag zal een controleur de woning keuren. 

Volgende onderdelen van de woning worden in dit technisch verslag beoordeeld: aantal woonlokalen en oppervlaktes, voldoende en veilige elektriciteits- en gasinstallaties, voldoende en veilige verwarming, stabiliteit, bouwfysica, toegankelijkheid, voldoende verlichting en verluchting, brandveiligheid en sanitair.

Rookmelders

Let op, rookmelders zijn verplicht om de woning conform te verklaren. Elke bouwlaag beschikt over minstens één rookmelder.

Minimale energievereisten: dakisolatie en dubbel glas

Dakisolatie en dubbel glas zijn verplicht in elke woning in Vlaanderen. Men kan echter ook aan de dakisolatienorm en dubbelglasnorm voldoen als de energiescore van de woning in het energieprestatiecertificaat (EPC) lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Meer uitleg op: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen

Hoe aanvragen

Het attest kan aangevraagd worden door het invullen van het meldformulier of  bij de dienst Omgeving.

Procedure

De burgemeester spreekt zich uit binnen de 60 dagen aan de hand van het technisch verslag van de woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen of de afgifte van het attest weigert, kan u een nieuwe aanvraag  doen bij Wonen Vlaanderen, afdeling Limburg.

Kostprijs

Gratis