Psychische moeilijkheden

Psychische moeilijkheden

Wat 

Als je met depressieve gevoelens zit, je relatieproblemen hebt, je in de knoop zit met je verleden, … kom dan gerust langs. De maatschappelijk werkers bieden een luisterend oor en zetten samen met jou
de eerste stappen. Als er meer gespecialiseerde hulp nodig is, zullen zij een gepaste doorverwijzing doen.

Het OCMW heeft een samenwerking met de Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG). Om de 14 dagen op maandag is er een psychologe op het OCMW aanwezig. Na overleg met de
maatschappelijk werker en een kennismakingsgesprek met de psychologe kan er een begeleiding worden opgestart.

Bijkomend werkt de sociale dienst samen met een eerstelijnspsychologe van Gezin Centraal voor kinderen en jongeren die kampen met psychische moeilijkheden.

Voor wie 

Je woont en verblijft in Bocholt. 

Hoe aanvragen 

Kom persoonlijk langs op een spreekuur of maak een afspraak bij de sociale dienst van OCMW Bocholt. 

Meebrengen 

  • IDkaart + pincode