Mijn kind zit niet goed in zijn vel, wat nu?

Mijn kind zit niet goed in zijn vel, wat nu?

Wat

Als je zoon of dochter moeilijkheden ondervindt thuis of op school: psychische problemen, gedrags- of leermoeilijkheden, dan kan je terecht bij de school, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden aan de school of het OCMW.

Ook het Jongeren Adviescentrum (JAC) is een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Het JAC biedt onthaal, informatie, advies en begeleiding aan jongeren en ouders. Zowel het CLB als het JAC zullen je indien nodig gepast doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

De jongere kan ook zelf, gratis en anoniem, met zijn vragen terecht bij Awel jongerenlijn.

Indien er meerdere hulpverleners rondom je kind betrokken zijn en er is nood aan overleg, dan kan je een aanvraag doen voor een cliëntoverleg (lokaal cliëntoverleg – LCO) integrale jeugdhulp.  De jongere, de ouders, de hulpverleners en andere betrokkenen komen dan samen. Tijdens het overleg bekijken ze samen hoe
de ondersteuning en hulpverlening binnen een gezin op elkaar afgestemd
kan worden. 

Voor wie

Je woont in Bocholt.

Hoe aanvragen

Kom langs bij de sociale dienst.

Kostprijs

Gratis