Mijn kind zit niet goed in zijn vel, wat nu?

Mijn kind zit niet goed in zijn vel, wat nu?

Wat

Als je zoon of dochter moeilijkheden ondervindt thuis of op school: psychische problemen, gedrags- of leermoeilijkheden, dan kan je terecht bij de school, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden aan de school, het OCMW, Gezin Centraal of een eerstelijns psycholoog.

Ook het Jongeren Adviescentrum (JAC) is een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Het JAC biedt onthaal, informatie, advies en begeleiding aan jongeren en ouders. Zowel het CLB als het JAC zullen je indien nodig gepast doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

De jongere kan ook zelf, gratis en anoniem, met zijn vragen terecht bij Awel jongerenlijn.

Indien er meerdere hulpverleners rondom je kind betrokken zijn en er is nood aan overleg, dan kan je een aanvraag doen voor een cliëntoverleg integrale jeugdhulp.  De jongere, de ouders, de hulpverleners en andere betrokkenen komen dan samen. Tijdens het overleg bekijken ze samen hoe de ondersteuning en hulpverlening binnen een gezin op elkaar afgestemd kan worden. 

Voor wie

Je woont in Bocholt.

Hoe aanvragen

Kom langs bij de sociale dienst.

Je kan ook zelf een aanvraag doen voor cliëntoverleg integrale jeugdhulp via mail limburg@opgroeien.be , of telefonisch 011 30 31 40.

Kostprijs

Gratis