Adviesorgaan voor bibliotheek

Adviesorgaan voor bibliotheek

Het adviesorgaan voor bib, ook wel adviesraad bib genoemd, is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. De adviesraad bib is samengesteld uit inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen uit Bocholt die tevens lid moeten zijn van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Bocholt. De schepen bevoegd voor bibliotheekbeleid en de bibliothecaris zijn aanwezig als waarnemer.

De adviesraad bib bestaat momenteel uit 11 leden en komt een 3-tal keer per jaar samen. Zij geeft advies rond verschillende thema’s binnen het bibliotheekbeleid.

Heb je interesse in de adviesraad bib, wil je extra informatie of wil je meewerken als vrijwilliger? Stuur gerust een mail naar bib@bocholt.be.

Samenstelling

Voorzitter
Roger Luyckx

Secretaris
Piet Hermans

Schepen van bib (waarnemer)

Bibliothecaris (waarnemer)
Jolijn Noels: jolijn.noels@bocholt.be

Leden
Theo Biets
Martine Clerix
Liliane Daniels
Linda Dufour
Jos Gielen
Marleen Goclon
Josée Heylen
Katrien Nackaerts
Renate Pennings
Carla Van Doorn