Adviesorgaan voor Cultuur

Adviesorgaan voor Cultuur

Doel

Het adviesorgaan voor cultuur, kortweg de cultuurraad, is een adviesorgaan van het gemeentebestuur.

Het adviesorgaan wordt betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het adviesorgaan voor cultuur heeft bovendien als opdrachten:

  • het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie, en samenwerking tussen de betrokken culturele organisaties;
  • het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijk beleid in het betrokken beleidsdomein;
  • het mogelijk maken of het zelf nemen van op de behoefte afgestemde initiatieven in de culturele sector.

Samenstelling

De algemene vergadering van de cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van de Bocholter sociaal-culturele verenigingen en deskundigen op vlak van cultuur, woonachtig in de gemeente. De algemene vergadering kiest een bestuur van maximum 12 leden. De schepen voor cultuur, de gemeentelijke cultuurambtenaar, en diensthoofden van de gemeentelijke culturele diensten kunnen als waarnemer de vergaderingen van de adviesraad volgen.

Werking

De algemene vergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen. Het bestuur vergadert tenminste om de twee maanden, de maanden juli en augustus niet meegerekend.