Adviesorgaan voor omgeving (GECORO)

Adviesorgaan voor omgeving (GECORO)

Doel

GECORO staat voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze adviesraad is in het leven geroepen door de Vlaamse overheid met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te optimaliseren. De raad heeft een complex en erg gevarieerd takenpakket. Hun opdrachten bestaan uit het verlenen van advies aan de gemeenteraad omtrent het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en hieraan gekoppeld het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen. Daarnaast geven ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften, vergunningsaanvragen en, in het algemeen, alles wat gelinkt kan worden met ruimtelijke ordening.

Statuten

2013-12-19 – GR – organiek reglement Gecoro

Samenstelling

Voorzitter
(nog niet bekend)

Secretaris 
Iris Dillen (iris.dillen@bocholt.be)

Leden Gecoro
(nog niet bekend)