Adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking

Adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking

Doel

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, kortweg GROS, is het gemeentelijk adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking. Deze raad geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking en de derde wereld (o.a. projectsubsidies). 

Verder staat de GROS in voor de coördinatie van alle instanties in Bocholt die zich bezighouden met de Noord-Zuidproblematiek.

Statuten GROS

Samenstelling

Voorzitter
Deskundigen
Aangesloten verenigingen
  • Missiekring ‘Dikke Beuk’ Kaulille
  • Missiewerken Reppel
  • Vrienden van Oyugis
Schepen van Ontwikkelingssamenwerking
Ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe leden steeds welkom!