Toelage aan jubilerende verenigingen

Toelage aan jubilerende verenigingen

Wat

Om in aanmerking te komen voor een toelage, moet men voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De vereniging is een erkende Bocholter vereniging.
  • De vereniging moet kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk het aantal jubileumjaren bestaat.
  • De vereniging moet naar aanleiding van het jubileum een activiteit of viering organiseren.

Hoe aanvragen

  • De jubilerende vereniging dient minstens drie maanden voor hun activiteit of viering een gemotiveerde aanvraag in bij het gemeentebestuur.
  • De gemeentelijke administratie controleert de ingediende stukken en kan desgewenst bijkomende informatie opvragen.
  • Het college beslist op advies van de gemeentelijke administratie binnen een termijn van maximum twee maanden na het indienen van het dossier.
  • De toelage wordt meteen na de goedkeuring van het college uitbetaald op de rekening van de vereniging.