Contact en vragen

Contact en vragen

De Geschied- en Heemkundige Kring van Bocholt vzw

Met een vijftiental Bocholtenaren met een hart voor de geschiedenis en het erfgoed voor onze gemeente werd in mei 2010 de Geschied- en Heemkundige kring Bocholt opgericht. Vanaf juli 2010 kregen ze van het gemeentebestuur de bovenverdieping de pastorij van Reppel als onderkomen ter beschikking . In 2018 verhuisde de kring naar het eerste verdiep van Bib ‘de Priool’.

Elke maandagavond komt de Kring daar samen van 19u00 tot 21u00. Ook jij kan er dan terecht voor vragen ivm het Bocholter (Bocholt, Lozen en Reppel) erfgoed. Elke eerste maandag van de maand kan je er al vanaf 18u00 terecht.

Wil je een afspraak maken? Stuur dan een mail naar  heemkundigekringbocholt@gmail.com of bel naar dhr. Wim Cuppens, voorzitter op 011 44 12 60.

Geïnteresseerd in hun tijdschrift? Word dan lid door het storten van het bedrag van € 10,00 (€13,00 voor adressen buiten Bocholt) op naam van de Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt vzw (rekeningnr. IBAN BE06.7805.9204.0422, BIC GKCCBEBB met vermelding van naam en adres). Dan ontvang je het halfjaarlijks tijdschrift ‘Tussen Halt en Stop’. Alle nummers van andere jaargangen zijn ook nog verkrijgbaar.

Je kan hen ook terugvinden op https://www.facebook.com/heemkundigekring.bocholt

 

De Heemkundige Kring Kaulille vzw

De Heemkundige Kring Kaulille werd in 1991 opgericht onder voorzitterschap van Fons Evens. Elf enthousiaste bestuursleden begonnen met het verzamelen van documenten en foto’s uit de rijke geschiedenis van ons dorp. Deze konden, na aankoop door de gemeente van het molenhuis en de molen, ondergebracht worden in het molenhuis.

Elk jaar verschenen 4 boekjes van de ‘Klaveren Heer’, in 2010 en 2011 een jaarboek. Nadien werd de publicatie noodgedwongen stopgezet. Deze zijn nog steeds te verkrijgen op aanvraag.

Iedere maandagnamiddag van 14u00 tot 17u00 (niet tijdens de schoolvakanties) kan je terecht met al jouw vragen over het Kauliller erfgoed in het molenhuis, Molenstraat 34 in Kaulille.

Wil je een afspraak maken? Stuur dan een mail naar annrombaut1@telenet.be of bel naar Ann Rombaut, voorzitter op 0498 41 56 60.

Je kan hen ook terugvinden op https://www.facebook.com/heemkundigekringKaulille


De Heemkundige Kringen van Bocholt en Kaulille zijn steeds op zoek naar oude documenten, teksten, foto’s enz… Heb je iets, dan ben je van harte welkom op de twee locaties. Wij kunnen ze dan inscannen en opnemen in ons digitaal archief. Wil je documenten of foto’s schenken, dan ontvangen wij die graag voor ons documentair archief.

 

Gemeentelijk archief

Het gemeentelijk archief van Bocholt en Kaulille bevindt zich in de kelder van ’t Huis van de Gemeente, Dorpsstraat 16 3950 Bocholt

Voor meer info: https://bocholt.be/inwoner/onze-gemeente/archief/

 

Dienst erfgoed gemeente Bocholt

Dienst erfgoed
Dorpsstraat 2
089 20 19 77
erfgoed@bocholt.be