Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s)

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s)

Wat

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) zijn bestemmingsplannen. De voorschriften van dit plan leggen de bestemming en inrichting van een gebied vast. Ligt je perceel in een BPA, dan bepaalt dit plan hoe je project er zou moeten uitzien. De gemeente maakt tegenwoordig geen BPA’s meer op. Toch blijven de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA geldig totdat ze vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Volgende BPA’s zijn in Bocholt van toepassing: