Politieverordeningen

Politieverordeningen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via ‘aanplakking’ aan het gemeentehuis. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie. Het decreet ((artikel 187) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Hieronder vind je een overzicht van de tijdelijke en permanente politieverordeningen die in Bocholt van kracht zijn.

Tijdelijke politieverordeningen

  • data activiteit – verordening  – datum beslissing schepencollege – datum publicatie

Permanente politieverordeningen

  • datum beslissing schepencollege – verordening  – datum publicatie